งอบ

ผู้ขาย :

ของดีชุมชนขอแนะนำสินค้าดีมีมาตรฐาน
มีจำหน่ายที่ถนนคนเดิน ทุกเย็นวันเสาร์บริเวณถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ติดกับสวนรัชดาบริหารจัดการโครงการโดยเทศบาลนครขอนแก่น

สนับสนุนโครงการกองทุนตั้งตัวสำนักสวัสดิการสังคมเทศบาลนครขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 043 221202 ในวันและเวลาราชการ

หมวดหมู่: