ประตูเมืองจังหวัดขอนแก่น

ประตูเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังเดิมสร้างเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๒๗ในสมัยนายชำนาญพจนาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งจังหวัดขอนแก่นกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรมทางหลวงจังหวัดขอนแก่นเทศบาลเมืองขอนแก่นจึงได้ทำโครงการก่อสร้างประตูเมืองขึ้นเพื่อเป็นศรีสง่าแก่จังหวัดขอนแก่นและใช้เป็นสถานที่ที่ทำพิธีรับส่งทหารหาญของจังหวัดขอนแก่นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบรรดาเหล่าพ่อค้าประชาชนจังหวัดขอนแก่นด้วยวงเงินก่อสร้าง 686,000 บาท

เนื่องจากประตูเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังเดิมก่อสร้างมาเป็นระยะเวลา 21 ปีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมประกอบกับถนนช่วงหน้าทางเข้าประตูเมืองมีลักษณะแค่ทำให้การจราจรติดขัดจึงต้องทำการขยายถนนเพิ่มช่องทางจราจรซึ่งจำเป็นต้องรื้อประตูเมืองออกเทศบาลนครขอนแก่นและประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นจึงได้ทำโครงการก่อสร้างประตูเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในปีพุทธศักราช 2549

งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างประตูเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 15 ล้านห้าแสนบาทจากงบประมาณรายได้ของเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน 14 ล้านห้าแสนบาทจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นจึงได้อัญเชิญพระพุทธพระลับซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดขอนแก่นจากวัดพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจำนวน 2 องค์ขึ้นประดิษฐานบนมณฑปประตูเมืองหลังใหม่