ลงทะเบียนร้านค้ากับตลาดออนซอน

กรอกข้อมูลลงทะเบียนเป็นผู้ขายกับตลาดออซอน ในโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย เทศบาลนครขอนแก่น

ข้อสำคัญ : นี่คือชื่อที่ลูกค้าจะเห็นเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเลือกให้จำง่าย