ของดีชุมชนหนองแวงตราชู

ของดีชุมชนหนองแวงตราชู 2 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น พี่น้องสื่อมวลชน และพี่น้องชาวชุมชนหนองแวงตราชู 2ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาชุมชนหนองแวงตราชู 2 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ พนักงานเทศบาลฯ พี่น้องชุมชนหนองแวงตราชู 2 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” นายกเทศมนตรีฯ กล่าวถึงว่าขอนแก่นเป็นเมืองแห่ง Mice City เป็น 1 ใน 5 ของประเทศ โดยมีจุดเด่นเมืองคือ เป็นศูนย์กลางของภาคอีกสานทั้ง 20 จังหวัดเชื่อมโยงทุกพื้นที่ และการวางรากฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งแรก ในอนาคตจะเป็นเมืองแห่งการประชุมและสัมมนาที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานที่สามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนเป็น 10,000 คน นั่นคือจะมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงสมาคมต่างๆมาร่วมประชุมในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นอาจจะไม่โดดเด่นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แต่จังหวัดขอนแก่นยังคงมีความเป็นศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสาน วัดวาอาราม โบสถ์สิมอีสาน “ฮูปแต้ม” อีกทั้งยังมีของดีในชุมชน ในวันนี้ชุมชนหนองแวงตราชู 2 ผมเชื่อมั่นว่า ของดีชุมชนนี้ คือ คนในชุมชนนั่นเอง นายกเทศมนตรีฯและคณะ ได้เยี่ยมของดีวันนี้ ได้แก่ 1.ตุงอีสาน โดยคุณแม่ทองแถม แสนอาจ อายุ 87 ปี เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งคุณแม่ยังได้เลี้ยงไหมเอง ทอผ้าไหมเอง อีกทั้งยังทอตุงขายเองอีกด้วย 2.ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้าน(หมอลำ) แม่ครูราตรี ศรีวิไล เป็นศิลปินแห่งชาติ 3.ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ได้แก่ ไข่เค็ม แจ่วบอง ปลาทอด ลูกประคบ พานบายศรีทำมาจากผ้าใยสงเคราะห์ ยาจากสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติจากว่านหางจระเข้ ใบหม่อน รังไหม รวมถึงผลไม้ 4.ชมรมเต้นบาสโลบ ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ยังได้ร่วมรำวงกับพี่น้องชุมชนอย่างสนุกสนาน โดยมีศิลปินแห่งชาติคุณแม่ราตรี ศรีวิไล เป็นผู้ขับร้อง และพบกันร่วมค้นหาของดีมีในชุมชน ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ชุมชนวัดธาตุพระอารามหลวง