ของดีชุมชนคุ้มวัดธาตุ

ของดีชุมชนคุ้มวัดธาตุ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำคณะฯลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชนคุ้มวัดธาตุ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาศาลาการเปรียญวัดธาตุพระอารามหลวง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายกนิษฐ์ อวัชนาการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางภัทรวดี ปรินแคน ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน พนักงานเทศบาลฯ พี่น้องชุมชนคุ้มวัดธาตุ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” นายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวถึงชุมชนคุ้มวัดธาตุว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ และมีสถานทีท่องเที่ยวที่น่าสนใจสามารถที่จะส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน อีกทั้งยังมีสถานที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองขอนแก่นอยู่รอบบึงแก่นนครอีกด้วย สิ่งที่น่าในในชุมชนคุ้มวัดธาตุ คือ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พระครูสิริสุตาภารณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง เป็นผู้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้ในรอบบริเวณวัด อีกทั้งยังได้รับชมการแสดงฟ้อนรำของชุมชน นำโดย คุณแม่สุภาพร วงศ์ชารี และการขับร้องสรภัญญ์อีสาน นำโดยคุณแม่ประยูร สารโสม ซึ่งของดีชุมชนคุ้มวัดธาตุวันนี้ ได้แก่ 1.หลวงพ่อพระลับ 2.พระพุทธธรรมขันตโสภิต พระอุโบสถ 3.พระเจดีย์พระธาตุนครเดิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4.อาคาร มจร.วัดธาตุพระอารามหลวง 5.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาวัดธาตุฯ 6.อนุเสาวรีย์พระยานครศรีบริรักษ์ 7.หอหลวงพอพระลับสร้างใหม่ 8.การฟ้อนรำ 9.การขับร้องสรภัญญ์อีสาน 10.ปราชญ์ชาวบ้าน 11.ติ๊กแจ่วฮ้อน 12.อาหารอีสานพื้นบ้านชุมชนคุ้มวัดธาตุ 13.เจ้าพ่อมเหศักดิ์ 14.ตลาดน้ำริมบึงแก่นนคร